Prof. Dr. Levent Kabasakal

AKADEMİK FAALİYETLER

Yurt içi ve yurt dışında üyesi olduğu bilimsel kuruluşlar:

Türkiye Nükleer Tıp Derneği
European Association of Nuclear Medicine
Society of Nuclear Medicine
New York Academy of Sciences

Sorumluluklar

Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Nükleer Tıp Derneği 1998-2000, 2000-2002, 2002-2004, 2004-2006, 2006-2008

Diğer Faaliyetleri

- European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging adlı dergide, tiroid
hastalıkları uzmanı olarak bilimsel makale hakemliği.

- European Congress of Nuclear Medicine, Atina, 2006. Bilimsel değerlendirme komisyonu üyeliği.

- 7th international congress on nuclear oncology, 13-17 Mayıs 2006, Antalya, Konferanslar:
“Read with the experts: thyroid cancer”
“Recent approaches on thyroid cancer treatment
“Neonatal hidronefrozda sintigrafik yaklaşımlar”
“Consultants’ meeting on introducing safe and efficious applications of Nuclear Medicine for the treatment of cancer” Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA), Viyena, 6-10 Mart, 2006.

Bu toplantıda 6 uluslararası uzmanla birlikte IAEA, klavuz kitabı hazırlanmış, tiroid kanserive hipertiroidinin radyoiyot tedavisi uygulama prensipleri tarafımdan hazırlanmıştır.

- International Atomic Energy Agency Technical Cooperation Project, Regional training course on radionuclide treatment of liver cancers, Islamabad, Pakistan Seminerinde uluslararası katılımcılara 5 konferans ve pratik eğitimi, Ekim 2005

- European Congress of Nuclear Medicine (2005), “Continuous Medical Education Seminars” Interventions in Thyroid cancer management ve Bone scintigraphy in malignant disorders isimli iki konferans

- 23. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antenatal Hidronefroz panelinde, “Sintigrafik
yaklaşımlar” konulu konuşma., 2004, Bursa.

- International Atomic Energy Agency Technical Cooperation Project, Regional training course on pediatric nuclear medicine Seminerinde uluslararası katılımcılara 5 konferans ve pratik eğitimi, Ürdün Amman, Eylül, 2004

- European Association of Nuclear Medicine Congress, Helsinki, 2004, Bilimsel, danışman

- 27. European School of nuclear medicine seminerleri organizasyonu. Çeşme, Mayıs 2004.

- 6. International congress of Nuclear Oncology, Controversies in thyroid cancer, treatment of microcarcinoma isimli konferans. Çeşme, 2004.

- 6. International congress of nuclear oncology, receptor sintigraphy in neuroendocrine
tumours isimli konferans, Çeşme, 2004.

- International Atomic Energy Agency Technical Cooperation Project, Regional training course on nuclear oncology Seminerinde uluslararası katılımcılara 5 konferans ve pratik eğitimi, Birleşik Arap Emirlikleri, Aralık 2003

- Society of Nuclear Medicine Congress,. Continuing Medical Education Conference “Review of recent literature on the radiation protection measures in radionuclide therapy: I-131 and others” New Orleans, USA 2003

- Bilimsel komite üyeliği. EANM Congress, 2003, August Amsterdam

- Bilimsel komite üyeliği, 4th European Symposium on Paediatric Nuclear Medicine, 15-18 May, 2003, Girona, İspanya.

- 19. Ulusal Gastroenteroloji haftasında “Gastroenteropankreatik tümörlerde diyagnostik görüntüleme” isimli panel konuşması, Antalya, Ekim, 2002.

- 2. Türkiye Tiroid hastalıkları kongresinde “Tiroid hastalıklarının tedavisinde kullanılan
nükleer yöntemler” isimli konferans, İstanbul, Ekim, 2002.

- European Society of Paediatric Urology, ESPU, 2002, Course. Antenatally diagnosed
hydronephrosis: Pre and postnatal assessment and clinical approach konulu
organizasyonda, “Tc-99m EC versus Tc-99m MAG3” isimli konferans. Bodrum, Mayıs, 2002

- International Atomic Energy Agency Technical Cooperation Project, Regional training course on radionuclide applications of infection and inflammation Seminerinde uluslararası katılımcılara 5 konferans ve pratik eğitimi, Suriye, Eylül 2002

- International Atomic Energy Agency Technical Cooperation Project, Pediatric Nuclear
Medicine Eğitim Seminerinde uluslararası katılımcılara 4 konferans ve pratik eğitimi, Tunus, Nisan 2001

- International Atomic Energy Agency ve Birleşmiş Milletler adına Senegal Hükümet
Temsilcileriyle birlikte Nükleer Tıp ve Sağlık gelişim çerçevesinin belirlenebilmesi için
uzmanlık görevi, Senegal, Ekim 2000.

- “European School of Nuclear Medicine” seminerinde Recent developments in thyroid cancer diagnosis and therapy isimli seminer, Kuşadası, Mayıs 2002

- 5. uluslar arası onkoloji kongresi bilimsel komite danışmanlığı, Kuşadası, Mayıs 2002

- 15. ulusal nükleer tıp kongresinde “Nasıl yapmalı? GFR hesaplama yöntemleri” isimli
konuşma, Mayıs, 2002, Kuşadası

- 15. Ulusal nükleer tıp kongresinde, radyoaktif iyot tedavisinde radyasyon güvenliği konulu panelde, “Türkiyede radyonüklid tedavi uygulayan merkezlerin genel durumu: anket sonuçları” isimli konuşma.

- European Association of Nuclear Medicine, Pediatric Task Committee üyeliği, ve Pediyatrik nükleer tıp uygulamaları Avrupa Birliği uygulama klavuzlarını “guidelines” hazırlama komitesi üyeliği.

- “European Association of Nuclear Medicine” Viyana Kongresinde “Pediatric thyroid cancer” isimli seminer, Viyana, 2002

- “European School of Nuclear Medicine” İstanbul Seminerleri, Eylül 2000, Organizasyon sorumlusu.

- 6. Ulusal ve 1st Congress of the world society for breast health” kongresinde
“Sintimammography” isimli konferans, İstanbul, Eylül, 2001.

- Türkiye Nükleer Tıp Derneği, Endokrinoloji ve radyonüklid tedavi çalışma grububaşkanlığı.

- “Nükleer Tıp” Turkish Journal of Nuclear Medicine dergisinin editörlüğü. 1998-2004

- “World Journal of Nuclear Medicine” editorial board üyeliği

- “Journal of Nuclear Medicine” Nükleer Tıp dergisinde bilimsel makale hakemliği

- “Geriatri” Turkish Journal of Geriatrics adlı dergide Danışma Kurulu üyeliği

- “Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi” danışma kurulu üyeliği.

- “Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi” danışma kurulu üyeliği

- Indian Journal of Nuclear Medicine Nisan-1998 “Nephrourologic Scintigraphy” sayısı için danışmanlık.

- European Association of Nuclear Medicine, Pediatric Task Committee üyeliği

- III. Uluslararası ve XII. Ulusal Nükleer Onkoloji Kongresi Organizasyon Komitesi üyeliği.

- III. Uluslararası ve XII. Ulusal Nükleer Onkoloji Kongresi Bilimsel Kurul üyeliği.

- XIII. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi Bilimsel Kurul üyeliği

- International Atomic Energy Agency, International Coordinated Research Project, Turkish Participant as a Chief Scientific Investigator. 2 yıllık “Evaluation of Tc-99m based radiopharmaceuticals in the diagnosis and management of breast cancer patients” adlı çok uluslu prospektif araştırma kontratı.

- International Atomic Energy Agency, International Coordinated Research Project, Turkish Participant . 2 yıllık “Prospective investigation of GER and recurrent bronchial asthma and pulmoner infections” çokuluslu prospektif araştırma kontratı

- International Atomic Energy Agency, International Coordinated Research Project, Turkish Participant . 2 yıllık “Comparative evaluation of ictal brain SPECT, Magnetic resonans imaging (MRI) and X-ray Computed tomography (CT) of brain in the management of patients with refractory seizures” çokuluslu prospektif araştırma kontratı

- İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu, Normal Projeler Kapsamında “Dinamik böbrek
fantomu” isimli araştırma

- İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu, Normal Projeler Kapsamında “Tiroid lezyonları P-gp düzeyleri ve Tc-99m sestamibi tutulumu arasında ilişki” isimli 1 yıllık prospektif araştırma “Tedavi amaçlı Kullanılan İyot-131’in tükürük bezleri ve oral mukozaya etkilerinin histopatolojik incelemesi (tavşanlarda deneysel çalışma)” adlı araştırma projesi Eczacıbaşı Prokter and Gamble desteği: “Meme hastalıkları mezuniyet sonrası eğitim programı” Nisan 1997, “Malign ve Benign meme lezyonlarının ayırıcı tanısında Tc-99msestamibi sintimammografi” konulu konuşma.

- Türkiye solunum Hastalıkları Derneği XXV. Kongresi, “Akciğer hastalıkları tanısında
görüntüleme yöntemleri: Radyonüklid yöntemler” konulu konuşma.

 

Uluslar arası Kongrelerde Oturum Başkanlıkları:

- European Association of Nuclear Medicine Congress, Helsinki, 2004, Session of
Endocrinology

- European Association of Nuclear Medicine Congress, Helsinki, 2004, Session of ThyroidCancer

- European Association of Nuclear Medicine Congress, Amsterdam, 2003, Session of Thyroid Cancer

- European Association of Nuclear Medicine Congress, Napoli, 2001, Session of
Neurology/Psychiatry

- European Association of Nuclear Medicine Congress, Vienna, 2002, Session of Paediatrics

- VII. Asia and Oceania congress of nuclear medicine, Istanbul, 2000, session of nephrology

"Highlights" Konferansına seçilen bildiriler :

1. 2005, Society of Nuclear Medicine, Canada
2. 2004, Helsinki, EANM Congress
3. 1998, Berlin, Worl Federation of Nuclear Medicine and Biology ve EANM kongresi. 28 nolu bildiri. "Conparative continuous infusion renal clearance of ..."
4. 1992, Lizbon, Avrupa Nükleer Tıp Kongresi, 53 nolu bildiri. "Evaluation of Tc-99m-EC in chronic obstructive renal disease"

Kitap Bölümleri

1. "Meme hastalıklarının tanısında sintimammografi" Meme Hastalıkları, Editörler, Gürcan Ünal, Hilal Ünal, Nobel Tıp Kitabevler, 2001, İstanbul, 108-113

2. "Medulla spinalis yaralanmalarında radyonüklid yöntemler", Medulla sinalis yaralanmaları, Editörler, Murat Hancı, Önder Aydıngöz, Logos yayıncılık, İstanbul, 2000, 103-116


İLETİŞİM - RANDEVU

Aklınıza takılan soruları sormak veya randevu almak için formu doldurup göndermeniz yeterli. En kısa sürede size geri dönüş yapılacaktır.